Πίνακας Θεμάτων 29ης/2016 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Κιάτο, 08-08-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ 29ης/08-08-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ
1. Έγκριση 1ου Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένος».

271/2017

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Οικονομική Υπηρεσία
Διαβάστηκε 56 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com