Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων

Με την αριθμ.310/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», με έδρα το Δήμο Σικυωνίων, τους παρακάτω:

  1. Τον κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα (Δήμαρχο), ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον κ. Τσιάνο Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων.

  2. Την κ. Κελλάρη Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλο αναπληρούμενη, από τον κ. Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλική Δημοτική Σύμβουλο, της πλειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων.

  3. Τον κ. Πανάγου Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος, αναπληρούμενο από τον κ. Καρακούση Ευάγγελο, Δημοτικό Σύμβουλο, της πλειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων.

  4. Τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο , Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον κ. Σπανό Κων/νο, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων.

  5. Τον κ. Θελερίτη Παναγιώτη, Διοικητή Λιμενικού Τμήματος, ως μέλος, αναπληρούμενο από την κ. Οικονομοπούλου Φωτεινή.

  6. Κάσσιο Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης ως τακτικό μέλος αναπληρούμενο από τον κ. Κεκερή Νικόλαο

  7. Κουσιουλό Κων/νο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης ως τακτικό μέλος αναπληρούμενο από τον Παναγουλόπουλο Αναστάσιο.

  8. Καραβά Ανδρέα Δημοτικό Σύμβουλο, του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης της μειοψηφίας, ως τακτικό μέλος αναπληρούμενο από την κ. Μαστέλου Γεωργία και

  9. Καραχάλιο Παναγιώτη Δημότη, ως Αντιπρόεδρο, αναπληρούμενο από τον κ. Ζάρκο Ευάγγελο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com