Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 09:23  |  Κατηγορία Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                     Κιάτο 21 Νοεμβρίου 2017
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19434

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:   1) κ.κ. Αντιδημάρχους
                 2) κ. Σπανό Κωνσταντίνο
                 3) κ. Μαυραγάνη  Κυριακή

Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων στις 27 Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00  σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
           Πειθαρχική υπόθεση του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας,  Πάππα  Κωνσταντίνου.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Διαβάστηκε 28 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com