Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018 00:10  |  Κατηγορία Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κιάτο 19 Ιουλίου 2018

Κιάτο 13/07/2018

                                                Αρ. πρωτ.: 7237/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00’μ.μ. , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστασίου σχετικά με την Συμφωνία «Πρεσπών» .
Έγκριση Διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις" από τον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων" του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055)
Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας και Υλοποίησης της διαδικασίας Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 9001:2015.
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»
Επί του με αριθ. πρωτ. 904/7611/16/28-6-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Ξυλοκάστρου με θέμα : «Ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πλανόδιων νομάδων»ν
Επαναλειτουργία Λυκειακών Τάξεων στο Σχολικό Συγκρότημα Τ.Κ. Καλλιάνων Δ.Ε. Στυμφαλίας .
Οριοθέτηση Σχολείων στο Συγκρότημα Τ.Κ. Καλλιάνων .  
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.
Έγκριση της αριθ. 6/2018 απόφασης της Τουριστικής Επιτροπής Ανάπτυξης & Προβολής με θέμα: «Διοργάνωση ποδηλατικού γύρου στην πόλη του Κιάτο».  
Έγκριση της αριθ. 42/2018 απόφασης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Παραχώρηση ή μη Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό Ομιλο Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ 1893», για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019».
Έγκριση της αριθ. 36/2018 απόφασης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Καταστροφή σχολικού υλικού Γυμνασίου Κρυονερίου» .
Έγκριση της αριθ. 27/2018 απόφασης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο στο 1ο ΕΠΑ. Λ. Κιάτου».
Επί της αριθ. 3/2018 απόφασης Συμβουλίου της Τ.Κ. Λαλιωτίου με θέμα : «Επιβολή Χρηματικού προστίμου».
Επί του με αριθ. πρωτ.1/4-6-2018 αίτημα του Αγροτικού Συν/σμου Σουλίου με θέμα: «Παραχώρηση χώρου για την κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην θέση ΄΄ΒΡΑΧΟΣ΄΄ της Τ.Κ.   Σουλίου».
Επί του με αριθ. πρωτ. 108461/31-5-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου με θέμα : «Στέγαση Ενώσεων Καταναλωτών σε χώρους του Δημοσίου (σχετ. το αριθμ. 51316/14-5-2018 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης)».
Επί του με αριθ. πρωτ. 971/26-6-2018 εγγράφου του Κέντρου Υγεία Κιάτου με θέμα : « Φύλαξη Κ.Υ. Κιάτου».
Επί του από 22-6-2018 αιτήματος της Π.Α.Σ. ΠΑΝΦΕΝΕΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ περί «Παραχώρησης χρήσης της πλατείας Τ.Κ. Γκούρας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης».
Επι του από 5-7-2018 αίτημα του Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φενεού «Η ΝΤΟΥΡΝΟΥΒΑΝΑ» περί , «Παραχώρησης χρήσης του όχθιου χώρου της Λίμνης Δόξα για την πραγματοποίηση εκδήλωσης     « 3ου FENEFEST» .
  1. Ε
Επί του από 2-7-2018 αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΣΤΕΝΑΙΑΤΩΝ»Κορινθίας περί παραχώρησης χρήσης πλατείας Τ.Κ. Στενού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Η γιορτή της Φασολάδας».
Επί του από 6-7-2018 αιτήματος του «Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών» περί , «Καθιέρωσης της 12ης Αυγούστου 1822 ως «ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ».
Επί του από 4-7-2018 αίτημα της κ. Γκιόκα Μαρίνας περί, «Παραχώρησης χρήσης της πλατείας Τ.Κ. Ματίου για την διεξαγωγή εκδήλωσης «Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία»
Επί του από 2-7-2018 αιτήματος του κ. Δημόπουλου Γρηγορίου με θέμα: « Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στη διοργάνωση πολυθεματικού Φεστιβάλ με τίτλο: «2ο Πολιτιστικό Πανηγύρι   Κιάτου»
Επί αιτήματος κας Γκίκα Στυλιανής περί , «Χορήγησης άδειας τοποθέτησης κολωνακίων έμπροσθεν της οικίας επί της οδού Αριστοτέλους αριθ. 51   στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου».
Επί αιτήματος κ. Αποστόλου Δημητρίου  περί, «Χορήγησης άδειας Εισόδου – Εξόδου οχημάτων επί της οδού Σολομού αριθ. 9 στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου».
Επί αιτήματος κ. Παπαθανασοπούλου Μαρίας περί, «Χορήγησης άδειας Εισόδου – Εξόδου οχημάτων επί της οδού Περιάνδρου αριθ. 70 στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου».
Επί αιτήματος Τουμπανάκη Χρήστου περί «Χορήγησης άδειας Εισόδου – Εξόδου οχημάτων στην οδό Ελ.Βενιζέλου αριθ. 20 στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού .
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΛΙΣΣΩΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΣΩΤ. ΠΟΥΛΟΥ»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) », της αριθ. 1/2015 μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟς Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», της αριθ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», της αριθ. 11/2015 μελέτης της Τ.Υ.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».  
Έγκριση της αριθ.209/2018 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού Οκονομ. έτους 2018».    
Έγκριση της αριθ.222/2018 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2017».
Έγκριση της αριθ.227/2018 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος για διόρθωση τίτλου   για την τεχνικής υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών και επαύξηση πίστωσης».

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

 

Διαβάστηκε 67 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.