Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018 00:05  |  Κατηγορία Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                        

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Κιάτο 02/02/2018

Αρ. πρωτ.: 1152……

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Συζήτηση επί του θέματος ονομασίας των Σκοπίων.
 1. 2.
Έγκριση πρακτικού εκτίμησης εκποίησης ακινήτου στη θέση «Φούσια» ή «Βαλτσέικα» της ΤΚ Πασίου ΔΕ Σικυωνίων Δήμου Σικυωνίων.
 1. 3.
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
 1. 4.
Απόφαση δέσμευσης ένταξης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σικυωνίων.
 1. 5.
Έγκριση της αρ. 2/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
 1. 6.
Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων-Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης & Εξοικονόμησης (ΕΞΕ) και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» που χρηματοδοτείται από το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 1. 7.
Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΗ ΔΚ ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία   «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Προορισμών» που χρηματοδοτείται από το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 1. 8.
Αναγκαιότητα δημιουργίας Μεγάλου Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σικυωνίων.
 1. 9.
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Σικυωνίων.
 1. 10.
Σύσταση διαχειριστικής επιτροπής κληροδοτήματος Γεωργίου & Νίκης Στεφόπουλου.
 1. 11.
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ από δημοτικό ακίνητο.
 1. 12.
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από δημοτικό ακίνητο.
 1. 13.
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΛΕΝΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ από δημοτικό ακίνητο.
 1. 14.
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.
 1. 15.
Επί αιτήματος της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» προσωρινής αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης ΔΕ Στυμφαλίας» προϋπολογισμού 411.680,00€.
 1. 16.
Καθορισμός εργασίας των Υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2018.
 1. 17.
Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς , για το έτος 2018.
 1. 18.
Έγκριση της 2/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων έτους 2017.
 1. 19.
Έγκριση της 64/2017 απόφασης ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης περί εγκρίσεως   Πρακτικού καταστροφής υλικού του 2ου Γυμνασίου Κιάτου.
 1. 20.
Έγκριση τροποποιημένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων».
 1. 21.
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. για την παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου.
 1. 22.
Έγκριση της 94/2017 απόφασης ΔΕΥΑ Σικυωνίων περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 1. 23.
Έγκριση της 2/2018 απόφαση ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί κατάρτισης & ψήφισης εισηγητικής Έκθεσης της επιχείρησης προς το δημοτικό συμβούλιο για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2018, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Π/Υ του Δήμου.
 1. 24.
Έγκριση της 3/2018 απόφαση ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» για τον Καθορισμό εγγραφής & ετήσιας συνδρομής των Μελών του ΚΑΠΗ.
 1. 25.
Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» .
 1. 26.
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάθμευσης οχημάτων στον ΚΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ στην οδό Περιάνδρου 65 .
 1. 27.
Επί αιτήματος ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑΣ, μισθώτριας του 1ου ορόφου του δημοτικού ακινήτου, επί της οδού Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου στο Κιάτο.
 1. 28.
Επί αιτήματος ΛΙΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ για άδεια τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο της οδού Φιλλύρα κατά μήκος που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησίας της.
 1. 29.
Επί αιτήματος ΧΑΛΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την πλατεία Φιλλύρα.
 1. 30.
Επί αιτήματος ΓΑΛΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για αυθαίρετη κοπή δένδρου στο σχολείο Ψαρίου.
 1. 31.
Επί αιτήματος ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ περί έγκρισης κοπής δέντρου στην πλατεία ΤΚ Καισαρίου.
 1. 32.
Παραχώρηση της αίθουσας Δημοτικού θεάτρου στο σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δημ.Σχολείου Κιάτου.
 1. 33.
Ανάκληση της αρ. 195/2015 απόφασης ΔΣ περί δωρεάν παραχώρησης μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικωνίων (ΔΕΥΑΣ).
 1. 34.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
 1. 35.
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της 16/2014 μελέτης.
 1. 36.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 20/2014 μελέτης.
 1. 37.
Απολογισμός οικονομικού έτους 2017 ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
 1. 38.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» οικ. έτους 2018.
 1. 39.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2018. (25/2018 ΑΟΕ)
 1. 40.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2018. (26/2018 ΑΟΕ)

 

Διαβάστηκε 69 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.