Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 00:05  |  Κατηγορία Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                        ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

 

Κιάτο 26/01/2018

Αρ. πρωτ.:868

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Έγκριση της αρ. 1/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ).
 1. 2.
Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» που χρηματοδοτείται από το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 1. 3.
Απόφαση δέσμευσης ένταξης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σικυωνίων.
 1. 4.
Έγκριση της αρ. 2/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
 1. 5.
Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων-Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης & Εξοικονόμησης (ΕΞΕ) και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» που χρηματοδοτείται από το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 1. 6.
Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΗ ΔΚ ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Προορισμών» που χρηματοδοτείται από το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 1. 7.
Έγκριση πρακτικού εκτίμησης εκποίησης ακινήτου στη θέση «Φούσια» ή «Βαλτσέικα» της ΤΚ Πασίου ΔΕ Σικυωνίων Δήμου Σικυωνίων.
 1. 8.
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.
 1. 9.
Σύσταση διαχειριστικής επιτροπής κληροδοτήματος Γεωργίου & Νίκης Στεφόπουλου.
 1. 10.
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ από δημοτικό ακίνητο.
 1. 11.
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από δημοτικό ακίνητο.
 1. 12.
Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΛΕΝΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ από δημοτικό ακίνητο.
 1. 13.
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. για την παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου.
 1. 14.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
 1. 15.
Καθορισμός εργασίας των Υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2018.
 1. 16.
Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 17.
Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς , για το έτος 2018.
 1. 18.
Επί αιτήματος της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» προσωρινής αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης ΔΕ Στυμφαλίας» προϋπολογισμού 411.680,00€.
 1. 19.
Επί αιτήματος ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ περί έγκριση κοπής δέντρου στην πλατεία ΤΚ Καισαρίου.
 1. 20.
Έγκριση της αρ. 64/2017 απόφασης ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης περί εγκρίσεως   Πρακτικού καταστροφής υλικού του 2ου Γυμνασίου Κιάτου.
 1. 21.
Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Σικυωνίων 2018-2019.
 1. 22.
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Σικυωνίων.
 1. 23.
Έγκριση της 2/2018 απόφαση ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί κατάρτισης & ψήφισης εισηγητικής Έκθεσης της επιχείρησης προς το δημοτικό συμβούλιο για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2018, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Π/Υ του Δήμου.
 1. 24.
Έγκριση της 3/2018 απόφαση ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» για τον Καθορισμό εγγραφής & ετήσιας συνδρομής των Μελών του ΚΑΠΗ.
 1. 25.
Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» .
 1. 26.
Έγκριση της 94/2017 απόφασης ΔΕΥΑ Σικυωνίων περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 1. 27.
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάθμευσης οχημάτων στον Κανώλη Δημήτριο στην οδό Περιάνδρου 65 .
 1. 28.
Επί αιτήματος Κελλάρη Ιωάννας, μισθώτριας του 1ου ορόφου του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου στο Κιάτο
 1. 29.
Επί αιτήματος Χαλκιά Αθανάσιου για την πλατεία Φιλλύρα.
 1. 30.
Παραχώρηση της αίθουσας Δημοτικού θεάτρου στο σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 1. 31.
Ανάκληση της αρ. 195/2015 απόφασης ΔΣ περί δωρεάν παραχώρησης μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικωνίων (ΔΕΥΑΣ).
 1. 32.
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της 16/2014 μελέτης.
 1. 33.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης.
 1. 34.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 20/2014 μελέτης.
 1. 35.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
 1. 36.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2018.
Διαβάστηκε 84 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.