Πρόσκληση 44ης/2017 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 00:05  |  Κατηγορία Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

 

Κιάτο 08/12/2017

Αρ. πρωτ.:20580

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
 1. 1.
Έγκριση Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2018.
 1. 2.
Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού , Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 3.
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων, « Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων
 1. 4.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016 .
 1. 5.
Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ».
 1. 6.
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ, Δήμου Σικυωνίων και Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Κορινθίας.
 1. 7.
Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ευρισκομένου στη θέση «Βαλτσέικα» ΤΚ Μεγάλου Βάλτου.
 1. 8.
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221   § 11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).
 1. 9.
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).
 1. 10.
Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2018.
 1. 11.
Ορισμός ενός μέλους στην Επιτροπή Γνωμάτευσης Αισθητικής Αρτιότητας .
 1. 12.
Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία, έτους 2018.
 1. 13.
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 14.
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Μερική ανάκληση της 440/2017 απόφασης ΔΣ περί καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.
  Επί της με αριθ. πρωτ. 20188/01.12.2017 προσφοράς 2018 του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής                   «Ο Απόλλων – 1936» .
  Παραχώρηση χρήσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου την 16η Δεκεμβρίου 2017 για πραγματοποίηση εξετάσεων PALSO.   (αριθ. 47/2017 απόφαση Α/θμιας Σχολ. Επιτροπής)
  Παραχώρηση χρήσης του Αμφιθεάτρου του 1ου ΓΕΛ Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την Παρασκευή 22/12/2017.
  Παραχώρηση χρήσης του Κοινόχρηστου χώρου  που βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες (Επιγένους 19) στη Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου, στο  6ο Νηπιαγωγείο Κιάτου.
  Επί του από 27-10-2017 αιτήματος της κ. Ξενογιάννη Δημ.   Περί: «Χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος (Κ.Ο.Κ) Στάσης & Στάθμευσης οχημάτων» .
  Επί του από 31-10-2017 αιτήματος του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙΚΟ-ΖΩΗ»
 

Ανάκληση της αριθ. 413/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας μετά το με αρθ.

πρωτ. 27/4-12-2017 αίτημα της Κοινονικοπολιτιστικής & Εξωραϊστικής Ένωσης Κλημεντίων

«Η ΚΩΝΟΜΑΥΡΑ».

  Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κλειμεντίου στο Υπουργείο Παιδείας για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης .
  Επί του με αριθ. πρωτ. 52/1126/08-11-2017 αιτήματος του Ο.Τ.Ε   Α.Ε. περί: «Χορήγησης άδειας διάνοιξης τάφρων επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών».  
  Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού μετά την αριθ. 10/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ.      
  Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως Συνδιοργανωτής στο «1ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού» της Ε.Α.Σ. Κιάτου Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε.  
  Έγκριση της 38/2017 απόφασης Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί: «τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».  
  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.  
  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΚ ΦΕΝΕΟΥ» της αρ. 50/2011 μελέτης της ΤΥ.  
  Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΉ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ στις Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ»    
  Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της αριθ.20/2014μελέτης της Τ.Υ.  
  Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ», της αριθ.11/2011μελέτης της Τ.Υ.  
  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, Δήμου Σικυωνίων.  
  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,   Δήμου Σικυωνίων.  
Διαβάστηκε 81 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.