Πίνακας θεμάτων 7ης/2017 TAΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 22/03/2016    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 07ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 21/03/2017   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α' Ανάκληση των αρ. 492/2016, 493/2016 & 494/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. ομόφωνα 72      
β' Συμμετοχή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κρήτη ομόφωνα 73      
γ' Επί του αρ. πρωτ. 67/17.3.2017 εγγράφου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου. ομόφωνα 74      
δ' Παραίτηση του Δήμου Σικυωνίων από την άσκηση εφέσεως & κατάργηση δίκης. ομόφωνα 75      
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ». ομόφωνα 76      
2 Πρόταση για τον καθορισμό χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανόδιων νομάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Α5/696/83 (ΦΕΚ Β' 243) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΓΠ/23641/2003 (ΦΕΚ Β' 973). ομόφωνα 77      
3 Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο Σικυωνίων . ομόφωνα 78      
4 Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΚΟΥΛΑΦΕΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ από δημοτικό ακίνητο της οδού Λυκούργου 3 στο Κιάτο. ομόφωνα 79      
5 Χρηματικό βοήθημα σε οικονομικά αδύναμους Δημότες. αποσύρεται -      
6 Επί της αρ. 3/2017 απόφασης Τ.Κ. Πασίου περί δωρεάν παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου στον Τ.Ο.Ε.Β. Πασίου. αποσύρεται -      
7 Επί αρ. πρωτ. 83/17.2.2017 αιτήματος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σικυώνας – Ξυλοκάστρου περί: «Μετακίνησης εκπαιδευτικών με μαθητικά δρομολόγια» .  ομόφωνα 80      
8 Παραχώρηση χρήσης του προαυλίου & του Κλειστού Γυμναστηρίου (παλαιά αίθουσα) του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την υλοποίηση του προγράμματος «Άθληση για Όλους», περιόδου 2016-2017. ομόφωνα 81      
9 Παραχώρηση χρήσης του 1ου ορόφου του Δημοτικού ακινήτου (κληροδοτήματος Άννας Τσουτσάνη) στην οδό Μετ. Σωτήρος στην Δ. Κ. Σικυωνίων στο «Λύκειο Ελληνίδων». κατά πλειοψηφία 82      
10 Δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας Θεάτρου στο «ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» στις 13 & 14 Μαΐου 2017 σύμφωνα με την § 2 της 238/2015 κανονιστικής. ομόφωνα 83      
11 Δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας Θεάτρου στο Σύλλογο «ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στις 30 Απριλίου 2017 σύμφωνα με την § 2 της 238/2015 κανονιστικής. ομόφωνα 84      
12 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018. ομόφωνα 85      
13 Τροποποίηση της αριθ. 419/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης Βεβαίωσης σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών». ομόφωνα 86      
14 Ανάκληση της αριθ. 517/2016 απόφασης Δ.Σ περί: «Έγκρισης Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού ομόφωνα 87      
15 Ανάκληση της αριθ. 518/2016 απόφασης Δ. Σ περί: « Έγκρισης Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού)». ομόφωνα 88      
16 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ». (17/2017 απόφαση Δ.Λ.Τ.Σ) ομόφωνα 89      
17 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης της Τ. Υ. ομόφωνα 90      
18 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» (αριθ. 5/2017 μελέτης της Τ.Υ.) ομόφωνα 91      
19 Αδυναμία εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα 92      
20 Έγκριση της αριθ. 49/2017 απόφασης της Οικονομική Επιτροπής περί: «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & προϋπολογισμού έτους 2017 . ομόφωνα 93      
21 Έγκριση της αριθ. 1/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 60.670,00€ ( 1η Κατανομή ) . ομόφωνα 94      
22 Έγκριση της αριθ. 19/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ», περί: «1ης τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους». ομόφωνα 95      
23 Έγκριση της αριθ. 26/2017 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί «Τροποποίησης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους». ομόφωνα 96      
24 Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ». ομόφωνα 97      
25 Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.(78/2017 Ο.Ε.) ομόφωνα 98      
26 Έγκριση διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗN Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ . ομόφωνα 99      
27 Διάλυση σύμβασης έργου με τίτλο: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΔIΜHΝΙΟΥ αποσύρεται -      
28 Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 18/2011 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 100      
29 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ της αρ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 101      
30 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ της αρ. 6/2015 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 102      
31 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. ομόφωνα 103      
Διαβάστηκε 163 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.