Πίνακας θεμάτων 3ης/2017 TAΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 22/02/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 03ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 21/02/2017   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α' Πρόταση για τον καθορισμό αριθμού αδειών, ύψους & τρόπου τελών είσπραξης για την άσκηση Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου στο Δήμο Σικυωνίων. 33
β' Σύμφωνη γνώμη για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον χώρο που έχει παραχωρηθεί στο Ναυτικό 'Ομιλο Κιάτου, το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017. 34
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Πρόταση ψηφίσματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Σικυωνίων» . 35
2 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ αξίας άνω των 5.869,41 € έτους 2017. 36
3 Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ και σύνταξης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ αξίας μέχρι 5.869,41 € έτους 2017. 37
4 Πρόταση για τον καθορισμό χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανόδιων νομάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Α5/696/83 (ΦΕΚ Β' 243) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΓΠ/23641/2003 (ΦΕΚ Β' 973). 38
5 Επί του αρ. πρωτ. 61/13.02.2017 εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' με θέμα: Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων. 39
6 Αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης για την ανάπλαση της πλατείας Πλουμιστού, μετά την αρ. 4/2017 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) . 40
7 Αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας της γέφυρας ποταμού Ελισσώνα (πλησίον Δικαστικού Μεγάρου) μετά την αρ. 5/2017 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) . 41
8 Ανάκληση της αρ. 5/2017 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο: Έγκριση της αρ. 7/2017 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων περί «Κατάρτισης & ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» και λήψη νέας. 42
9 Ανάκληση της αρ. 6/2017 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο: Έγκριση της αρ. 8/2017 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων περί «Κατάρτισης & ψήφισης της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να χρηματοδοτειθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου » και λήψη νέας. 43
10 Έγκριση της αρ. 1/2017 απόφασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ περί Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2016. 44
11 Γνωστοποίησης ανακοίνωσης έργου: «Διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγάλου Βάλτου». -
12 Έγκριση της αρ. 7/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ περί πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών. 45
13 Έγκριση της αρ. 12/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ περί αποζημίωσης μελών του Δ.Σ. του Ν.Π. 46
14 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) 47
15 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Τ.Κ. Πασίου. 48
16 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Τ.Κ. Μουλκίου. 49
17 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Τ.Κ. Κρυονερίου. 50
18 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού. 51
19 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκ/σμού στη Τ.Κ. Σουλίου. 52
20 Παράταση της διάρκειας συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της Υπηρεσίας: «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σικυωνίων» της αρ. 26/2016 μελέτης της Τ.Υ. 53
21 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (LIFE 12 NAT/GR/000275) της αρ. 11/2016 μελέτης της Τ.Υ. 54
22 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 22/2014 μελέτης της Τ.Υ. 55
23 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ» της αρ. 5/2016 μελέτης της Τ.Υ. 56
24 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της αρ. 29/2014 μελέτης της Τ.Υ. 57
25 Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ της αρ. 3/2013 μελέτης της Τ.Υ. 58
26 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. Στυμφαλίας». 59
27 Έγκριση της αρ. 24/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, μετά την αρίθμ. 8070/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, χρήσης 2017» 60
28 Έγκριση της αρ. 25/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» 61
29 Έγκριση της αρ. 26/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), για το γ΄ τρίμηνο του έτους 2016» 62
30 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού έργου με τίτλο: «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». 63
31 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. -
32 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017. -
33 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων». 64
34 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας». 65
Διαβάστηκε 203 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.