Πίνακας θεμάτων 34ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016 00:00  |  Κατηγορία Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 19/12/2016    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 34ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 18/12/2016           
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ
α Καθορισμός Ειδικής αμοιβής Δικηγόρου Κοντοζήση Θεοδώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006 του Κώδικα Δ.Κ. ομόφωνα 537      
β Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147). ομόφωνα 538      
γ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147). ομόφωνα 539      
δ Έγκριση της αρ. 366/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016». ομόφωνα 540      
ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ
1 Έγκριση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, οικονομικό έτους 2017 κατά πλειοψηφία 541      
Διαβάστηκε 151 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com