Πίνακας θεμάτων 26ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016 00:00  |  Κατηγορία Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 10/11/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 26ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 09/11/2016
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Σικυωνίων. 430
Διαβάστηκε 193 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com