Πίνακας θεμάτων 24ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2016 00:00  |  Κατηγορία Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 08/11/2016    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 24ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 07/11/2016
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αναβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (121/2015 απόφαση Δ.Σ.), η 24η Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. και μεταφέρεται την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου   2016 και ώρα 19:30'.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Σικυωνίων.          
Διαβάστηκε 157 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com