Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 39ης/10.11.2017 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 421/2017 Περίληψη : Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016, του…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 40ης/10.11.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 449/2017 Περίληψη : Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 40ης/10.11.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 442/2017 Περίληψη : Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 406/2017 Περίληψη : Επί αιτήματος «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 37ης/17.10.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 397/2017 Περίληψη : «Επί του με αριθ.…

Σελίδα 7 από 171

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com