Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση 29/2013 - Δημοτικό Συμβούλιο

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 00:00  | Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 3/23-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 29 Περίληψη: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου Βιολογικού Καθαρισμού…

Απόφαση 30/2013 - Δημοτικό Συμβούλιο

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 00:00  | Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 3/23-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 30 Περίληψη: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων…

Απόφαση 31/2013 - Δημοτικό Συμβούλιο

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 00:00  | Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 3/23-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 31 Περίληψη: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση πρώην…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 2/18-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 3 Περίληψη: Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 76 του Ν.3852/10.Στο Κιάτο και στο…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 1/6-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Αριθ. Απόφασης : 1Περίληψη: Εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού ΣυμβουλίουΣτο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 6η του μηνός…


BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com