Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 15/15-05-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 181 Περίληψη: «Χορήγηση παροχής ύδρευσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας Μητσόπουλου Ηρακλή που βρίσκεται στην τοποθεσία «Παλιόκαστρο» επί…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 15/15-05-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 182 Περίληψη: Διαγραφή χρεών από καταλόγους διαφόρων τελών λόγω παρέλευσης πενταετίας. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 15/15-05-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 183 Περίληψη: Διαγραφή χρεών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Σικυωνίων, Δ.Ε. Φενεού και Δ.Ε. Στυμφαλίας του…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 15/15-05-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 184 Περίληψη: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 15η του…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 15/15-05-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 185 Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο:« Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Στυμφαλίας»…


BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com