Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 13/17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 153 Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο :« Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 13/17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 154 Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο :« Επισκευή –…
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 13/17-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 133 Περίληψη: «Διαχείριση απορριμμάτων». Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 17η του μηνός…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 12/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 125 Περίληψη: Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 12/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 126 Περίληψη: Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού…


BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com