Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 9/21-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 88 Περίληψη: «Προγραμματισμός πρόσληψης Γιατρού Εργασίας και Τεχνικού ασφαλείας με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2013…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 8/15-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 86 Περίληψη: «Επικαιροποίηση της αριθ. 10/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 7/07-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 85 Περίληψη: «Έγκριση της 1/2013 μελέτης της Τ.Υ του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Παραλίας…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 6/28-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 40 Περίληψη: «Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Στο Κιάτο…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 6/28-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 41 Περίληψη: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού»…


BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com