Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 17/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης :237 Περίληψη: Άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης σε τράπεζα . Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 17/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης : 224 Περίληψη: Ανάκληση της 424/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου στην Δ.Κ. Κιάτου…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 17/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης :234Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κλημεντίου με θέμα: «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 17/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης :236 Περίληψη: Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο «Αρχαία Κορινθία» . Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα,…
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της 17/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθ. Απόφασης :239 Περίληψη: Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αριστοτέλους 47 στο Κιάτο μπροστά από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών…


BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com