Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 511/2017 Περίληψη : Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ευρισκομένου στη…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 49ης/29.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 526/2017 Περίληψη : Έγκριση της αρ. 147/2017 απόφασης της ΔΕΥΑ Σικυωνίων με θέμα: «Συζήτηση…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 492/2017 Περίληψη : Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 500/2017 Περίληψη : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 505/2017 Περίληψη : Συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων με το Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών για τη…

Σελίδα 2 από 171

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com