Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 507/2017 Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 55/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.ΔΕ.ΔΗ.Σ. περί…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 508/2017 Περίληψη : Παράταση της αρ. 16468/2017   Σύμβασης «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 518/2017 Περίληψη : Παράταση της αρ. 20653/2017 Σύμβασης «Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων,…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 482/2017 Περίληψη : Ορισμός µελών για τις…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 514/2017 Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα…

Σελίδα 10 από 178

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com