206/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                      

          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/12.06.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 206/2018

Περίληψη : Έγκριση πρακτικού εκτίμησης απευθείας αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας στην ΤΚ Μποζικών ΔΕ Σικυωνίων Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 12η Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30' συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5792/08.06.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπούρης Ευάγγελος 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Ζάρκος Δημήτριος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Λαλιώτης Γεώργιος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Γεώργας Χρήστος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
Απόντα
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Καρακούσης Ευάγγελος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

ουδεμία

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

ημερήσιας διάταξης  

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση πρακτικού εκτίμησης απευθείας αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας στην ΤΚ Μποζικών ΔΕ Σικυωνίων Δήμου Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 25/04/2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ

Σήμερα την 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από τους :

 1. 1.Χρυσικό Παύλο Δημοτικό σύμβουλο ως πρόεδρο,
 2. 2.Σκούπα Απόστολο Πρόεδρος Τ.Κ. Μποζικών ως μέλος,
 3. 3.Στούκα Νικόλαο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως τεχνικό μέλος, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 03/10-01-2018 Απόφαση Δημάρχου και την υπ΄ αριθμό 482/14-12-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων, και καλούμεθα να προσδιορίσουμε την αξία του, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας.

Επισκεφθήκαμε το οικόπεδο, στην Τ.Κ. Μποζικών του Δήμου Σικυωνίων, που προτίθεται να αγοράσει ο Δήμος, ως το μόνο κατάλληλο για να γίνει ανάπλαση για την δημιουργία πλατείας, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 87/2018 απόφασης του ΔΣ .

Το ακίνητο φέρεται να ανήκει στους : 1)Δημήτριο Φίλη του Γεωργίου, 2) κληρονόμων Κωνσταντίνου Φίλη του Γεωργίου 3)στην κα.Μαρίνα συζ. Πλούταρχου Μπόγρη, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 7.326/17-5-2013 Αποδοχή Κληρονομιάς.

Αφού λάβαμε υπ΄ όψη μας :

 • τις διατάξεις του άρθρου 7 & 9 του ΠΔ 270/81,τα άρθρα 186,201 του 3463/2006, ότι το οικόπεδο έχει εμβαδόν 677,39 τμ, μέσα στο οποίο βρίσκονται μια διώροφη κεραμοσκεπής οικία εμβαδού 140,00τμ, μια παλιά ισόγεια οικία με πλάκα, εμβαδού 32,00τμ και ένας βοηθητικός χώρος, εμβαδού 23,00 τμ. όπως αυτά αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Το οικόπεδο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μποζικών, της Δ.Ε. Σικυωνίων, του Δήμου Σικυωνίων & είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
 • την αξία του οικοπέδου σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΟΥ Κορίνθου, 20€/τμ στο ποσό των 13.547 ,80 ευρώ
 • την αξία του κυρίως κτίσματος εμβαδού 140,00τμ στο ποσό των 21.672,00 ευρώ, σύμφωνα με το φύλλο υπολογισμού της ΔΟΥ , &
 • την αξία του οικίσκου κ του βοηθητικού χώρου (αποθήκη) στο ποσό των 6.735,35ευρώ , σύμφωνα με το φύλλο υπολογισμού της ΔΟΥ.

Εφόσον σύμφωνα με την υπ΄αρ. 87/2018 Απόφαση Δ/κού Συμβουλίου , κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο λόγω της θέσης του και της έκτασης του για την ανάπλαση και δημιουργία πλατείας, καλείται η Επιτροπή εκτίμησης να γνωμοδοτήσει.

Η Επιτροπή Εκτίμησης, θεωρεί ότι, εφόσον το οικόπεδο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο & διαθέσιμο για να γίνει ανάπλαση του χώρου για κατασκευή πλατείας, καθορίζει την αξία του οικοπέδου του σπιτιού, του οικίσκου & του βοηθητικού χώρου(αποθήκης), τα οποία ο Δήμος Σικυωνίων θέλει να αγοράσει, σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ,στο ποσό των 41,955,15 ευρώ €      

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από την επιτροπή :                                     

Η   Επιτροπή

Χρυσικός Παύλος                 Σκούπας Απόστολος                            Στούκας Νικόλαος  

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις του άρθρου 7 & 9 του ΠΔ 270/81,τα άρθρα 186,201 του 3463/2006
 • την 87/2018 (6ΕΜΜΩ1Θ-ΒΙΟ) απόφαση ΔΣ (αναγκαιότητα),
 • το από 25/04/2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής,
 • το 7.326/17.05.2013 συμβόλαιο (αποδοχή κληρονομιάς)
 • την 259/2018 ΠΑΥ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 25/04/2018 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης και την απευθείαςαγορά ακινήτου εμβαδού 677,39 τμ, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού ΤΚ Μποζικών ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, ιδιοκτησίας                            α) Δημήτριο Φίλη του Γεωργίου & της Αγγελικής, β) κληρονόμους Κωνσταντίνου Φίλη του Γεωργίου & της Αγγελικής και γ)Μαρίνα σύζυγο Πλούταρχου Μπόγρη, ως το μόνο κατάλληλο & διαθέσιμο, λόγω της θέσης του και της έκτασής του, για να γίνει ανάπλαση του χώρου και κατασκευή πλατείας.

2. Καθορίζει την αξία του οικοπέδου μετά του σπιτιού, οικίσκου & του βοηθητικού χώρου (αποθήκης), σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, στο ποσό των 41.955,15.  

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 41.955,15€σε βάρος του ΚΑ 02.30.7112.001 με τίτλο: «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, (ΠΑΥ: 259/2018), που εκδόθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία και ακολουθεί:

 
 
 
 
 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνει ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους σαράντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (41.955,15), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 00.6421 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης
 
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 
Καταχωρήθηκε με Α/Α 259/2018 στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με                               Α/Α βεβ.274.
Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 206/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 43 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.