105/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/27.03.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 105/2018

Περίληψη : Επί αιτήματος   της κ. Μπόκου Σοφίας περί,   κοπής δένδρου εντός του Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Καλλιάνων στη Δ.Ε. Στυμφαλίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 27η Μαρτίου 2018 και ώρα 20:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3063/23.03.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2 Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μυττάς Ιωάννης       4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. . Μπούρης Ευάγγελος
13.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.     14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Γεώργας Χρήστος
17. Κελλάρης Βασίλειος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19 Ρουμπέκας Γεώργιος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. .Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Χρυσικός   Παύλος   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος  
5. Καρακούσης Ευάγγελος 6. .Ζάρκος Δημήτριος 7. Σπανός Κωνσταντίνος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17.Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 18. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 19. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
20. Κοτσίρης Β. (Στενού 21. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ΗΔ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κωνσταντίνος, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ΗΔ

Μπακόλιας Παναγιώτης, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος της ΗΔ

           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 19o

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος της κ. Μπόκου Σοφίας   περί, κοπής δένδρου εντός του Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Καλλιάνων στη Δ.Ε. Στυμφαλίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το από 27-7-2017 αίτημα της κ. Μπόκου Σοφίας με το οποίο αιτείται την κοπή δένδρου (κυπαρίσσι) εντός του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Καλλιάνων οι ρίζες του οποίου προκαλούν ζημιές στα μάρμαρα του οικογενειακού μνήματος της.

Β. Το με αριθ. πρωτ. 12294/2017/26-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων το οποίο έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

20200 ΚΙΑΤΟ

ΠΛΗΡΟΦ.: ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλ.: 2742360151

Fax : 2742021103

             Αρ. Πρωτ.: 12294(2017)

               Κιάτο 26/2/2018

           Προς:

κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κοινοποίηση:

Κ. ΜΠΟΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Κοπή δέντρου.

Σχετ. : Η με αριθ. πρωτ. 12294/2017 αίτηση.

                Σας διαβιβάζουμε τη με αριθ. πρωτ. 12294/2017 αίτηση, που αφορά την κοπή ενός κυπαρισσιού στο κοιμητήριο

       της Τ. Κ. Καλλιάνων, και φωτογραφίες του, προκειμένου να λάβετε σχετική απόφαση.

                Η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου διενέργησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα κυπαρίσσι

         που το ριζικό του σύστημα έχει προκαλέσει ζημιά στο μνήμα δίπλα στο οποίο βρίσκεται.

                Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η κοπή του δέντρου, αφού έχει προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο μνήμα.

                Επισημαίνεται ότι για την κοπή του δέντρου απαιτείται έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Π. Ε. Κορινθίας στο

         οποίο θα πρέπει να διαβιβαστεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, φωτογραφίες του προς κοπή δέντρου και τοπογραφικό    

         διάγραμμα στο οποίο θα έχει σημανθεί η θέση του.

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Βασιλική Πέτρου

ΠΕ9 Γεωπόνος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • το από 27-7-2017 αίτημα της κ. Μπόκου Σοφίας
  • το με αριθ. πρωτ. 12294/2017/26-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  - και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την κοπή του δέντρου (κυπαρίσσι) που βρίσκεται εντός του κοιμητηριού της Τ.Κ. Καλλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2. Δ ι α β ι β ά ζ ε ι την παρούσα στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων , προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκρισή της από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Κορινθίας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 105/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.03.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 77 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.