47/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/06.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 47/2018

Περίληψη : Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30', συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1152/02.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Λαλιώτης Γεώργιος   16. Γεώργας Χρήστος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Χρυσικός   Παύλος   2. Φιακάς Παναγιώτης   3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ΗΔ.

Γεώργας Χ. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ΗΔ.

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος της Η.Δ.

Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 39ο

Στο 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το με αρθ. Πρωτ. 1126/1-2-2018 έγγραφο της Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

             Αρ. Πρωτ.: 1126

             Κιάτο 1/2/2018

 

               ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ κ.ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

ΚΙΑΤΟ

Τ.Κ. 20200

ΠΛΗΡΟΦ.: ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΗΛ.:2742360151

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών».

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν τη χειμερινή περίοδο ( χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις) προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε όλη την έκταση του Δήμου Σικυωνίων και θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: καθαρισμός χειμάρρων από κλαδιά, άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα, καθαρισμός τεχνικών έργων απορροής όμβριων oδικού δικτύου, καθαρισμός κατολισθήσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου. Επίσης οι αυξημένες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ανεξέλεγκτη βλάστηση σε πολλούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, οι οποίοι θα πρέπει να καθαριστούν πριν την ξήρανση των χόρτων και την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Τέλος επειδή αναμένεται μεγάλη προσέλευση επισκεπτών κατά την περίοδο του Πάσχα, θα υπάρχει αυξημένη ανάγκη για εργασίες καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός δρόμων και άλλων κοινόχρηστων χώρων κλπ.).

Το υπάρχον προσωπικό στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Δήμου μας δεν επαρκεί για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών. Η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων, βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά επειδή προβλέπεται να καθυστερήσει και οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με τις διαδικασίες του αρ. 206 του Ν.3584/2007, όπως παρακάτω:

                Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1

ΔΕ

Χειριστής μηχανήματος έργου

(τσάπες λαστιχοφόρες)

3
2

ΔΕ

Οδηγών απορριμματοφόρων

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

2
3
Εργάτες γενικών καθηκόντων
12
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

17

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

Β. Την από 6-2-2018 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     Κιάτο, 06 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                         Αριθ. πρωτ: Δ.Υ.

Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2

Τ.Κ. 20200, Κιάτο

Πληροφορίες: Δήμος Βοϊδήλας

Τηλ.: 2742360135

Fax: 2742360140                                                          Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών.

               

Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για το έτος 2018, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού:

Α) Στον Κ.Α.Ε. 02.20.6041 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό: € 90.100,00 (ενενήντα χιλιάδες εκατό ευρώ), για την κάλυψη της μισθοδοσίας

Β) Στον Κ.Α. 02.20.6054.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με τίτλο «ΕΦΚΑ- πρώην εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» ποσό: € 27.980,39 (είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά) για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

Ο Προϊσ/νος Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού Α’ βαθμού

Γ.την από 29.01.2018 κατάσταση του Γραφείου Μισθοδοσίας του Δήμου που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝIΩΝ              
Γραφείο Μισθοδοσίας              
                 
ΚΟΣΤΟΣ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΕ - 2 ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΚΑΙ 12 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ έτους 2018
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ Μ.Κ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ
                 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ 1 ΣΤ 1 858,00 € 150,00 € 50,00 € 1.058,00 € 298,46 €
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ 3 ΣΤ 1 2.574,00 € 450,00 € 150,00 € 3.174,00 € 895,39 €
ΚΟΣΤΟΣ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 5.148,00 € 900,00 € 300,00 € 6.348,00 € 1.790,77 €
                 

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕ 29

1 ΣΤ 1 858,00 € 150,00 € 50,00 € 1.058,00 € 312,22 €

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕ 29

2 ΣΤ 1 1.716,00 € 300,00 € 100,00 € 2.116,00 € 624,43 €
ΚΟΣΤΟΣ 2 ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 3.432,00 € 600,00 € 200,00 € 4.232,00 € 1.248,86 €
                 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ 16

1 ΣΤ 1 780,00 € 150,00 € 50,00 € 980,00 € 289,20 €

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ 16

12 ΣΤ 1 9.360,00 € 1.800,00 € 600,00 € 11.760,00 € 3.470,38 €

ΚΟΣΤΟΣ 12 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ 16 ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ

18.720,00 € 3.600,00 € 1.200,00 € 23.520,00 € 6.940,75 €
                 
        Κ.Α. 20-6041.001   34.100,00 €
        Κ.Α. 20-6054.001   9.980,39 €
          ΣΥΝΟΛΟ 44.080,39 €
  Κιάτο   29 / 01 /2018            
Ο Συντάξας            
  Βασίλειος Χ. Κουτσουμπός            
                     

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 12/2018 απόφαση Δ.Σ. περί: «Τροποποίησης Προϋπολογισμού»,
  • το με αρθ. Πρωτ. 1126/1-2-2018 έγγραφο της Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,
  • την από 6-2-2018 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • την από 29.01.2018 κατάσταση του Γραφείου Μισθοδοσίας ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Εγκρίνει, την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Σικυωνίων

όπως αυτές αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, (εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής) .

Η Πρόσληψη δέκα επτά (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για το έτος 2018, θα ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 206 του Ν.3584/20017 .

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1

ΔΕ

Χειριστής μηχανήματος έργου

(τσάπες λαστιχοφόρες)

3
2

ΔΕ

Οδηγών απορριμματοφόρων

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

2
3
Εργάτες γενικών καθηκόντων
12
 

ΣΥΝΟΛΟ

17

2. Σύμφωνα με την Βεβαίωση του Οικονομικού Τμήματος η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού θα βαρύνει την Πίστωση   των παρακάτω Κ.Α.Ε του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018:

  • Κ.Α.Ε. 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό: € 90.100,00 (ενενήντα χιλιάδες εκατό ευρώ), για την κάλυψη της μισθοδοσίας.
  • Κ.Α.Ε. 02.20.6054.001 με τίτλο «ΕΦΚΑ- πρώην εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» ποσό: € 27.980,39 (είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά) για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 47/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 108 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.