454/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 41ης/21.11.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 454/2017

Περίληψη :

Κάλυψη από Ιδίους Πόρους επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής», από τον  Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Πράσινου Ταμείου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:00', συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 19258/17.11.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11.Λαλιώτης Γεώργιος   12. Μπακόλιας Παναγιώτης  
13. Κελλάρη Ιωάννα   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Χρυσικός Παύλος     16. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
17. Φιακάς Παναγιώτης   18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Ραυτόπουλος Γεώργιος 23. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Πανάγου Αθανάσιος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Κελλάρης Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου)      
Απόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
8.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)  
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 7. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
8. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
20. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3o

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Κάλυψη από Ιδίους Πόρους επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής», από τον  Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Πράσινου Ταμείου, oΠρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 16/11/2017 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

«Κάλυψη από ιδίους πόρους επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής» από τον Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Σε συνέχεια της με Α.Π. 5182/09.10.2017 ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε από το Δήμο μας η υποβολή πρότασης με τίτλο : «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα στο Μέτρο 2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού».

Σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του εν λόγω Χρηματοδοτικού Προγράμματος και δη το Κεφάλαιο 6 αυτού, το συνολικό ποσό ένταξης του Δήμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο, σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Συγκεκριμένα για το Μέτρο 2:

v  το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο : Χ2=(200.00+Π)*0,8

όπου Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός defacto Πληθυσμός του Δήμου, βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011.

v  το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του Οριστικού προϋπολογισμού του έργου για έργα του Μέτρου 2,

δηλαδή : Χ2=0,8* Προϋπολογισμός και άρα : Προϋπολογισμός =Χ2/8.

Ως εκ τούτου, καθώς ο Μόνιμος Πληθυσμός του Δήμου Σικυωνίων ανέρχεται σε 22.794 (ΕΛΣΤΑΤ 2011), το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» για τον Δήμο Σικυωνίων είναι :

178.235,20 €   [(200.000+22.794)*08]

Για να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος με το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» ο προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον :

Προϋπολογισμός 178.235,20 € /0,8 =222.794,00 €

Ο Δήμος, καθώς έχει ήδη εκπονήσει και εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 01/2017 μελέτη μετά των Τευχών Δημοπράτησης αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 155.000,00 € και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει τιμολογήσει - εκπονήσει τον Π/Υ για την υλοποίηση του 2ου υποέργου, ο οποίος ανέρχεται σε 86.552,00 €, έχει οριστικοποιήσει τον προϋπολογισμό της Πράξης σε 241.552,00 € και επομένως δύναται να ενταχθεί στο εν λόγω Χ.Π. με το ποσό των 178.235,20 €   (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης). Το επιπλέον ποσό, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά την συμβασιοποίηση του έργου με τον ανάδοχο (μετά τη διαγωνιστική διαδικασία και την πιθανή έκπτωση η οποία θα επιτευχθεί) θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Για να κριθεί η ωριμότητα της προαναφερθείσας προτεινόμενης πράξης του Δήμου Σικυωνίων είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης Δ.Σ. για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και έχοντας υπόψη :

  1. Την με Α.Π. 5182/09.10.2017 ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου.
  2. Τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» - Άξονας Προτεραιότητας «Αστική αναζωογόνηση 2017», έτη 2017-2018, Κηφισιά, Σεπτέμβριος 2017 - 1η Τροποποίηση.
  3. Την υπ’ αριθμ. 453/2017 απόφαση Δ.Σ. περί υποβολής πρότασης του Δήμου με τίτλο «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής», στο πλαίσιο του Άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Πράσινου Ταμείου.

Εισηγούμαι

την έγκριση της κάλυψης από ιδίους πόρους του Δήμου Σικυωνίων, του επιπλέον ποσού όπως αυτό θα προκύψει από τη διαφορά του Προϋπολογισμού της πρότασης με τίτλο : «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής», με το ποσό χρηματοδότησης από το Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την από 16/11/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 453/2017 απόφαση Δ.Σ.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου Σικυωνίων, του επιπλέον ποσού όπως αυτό θα προκύψει από τη διαφορά του Προϋπολογισμού της πρότασης με τίτλο : «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής», με το ποσό χρηματοδότησης από το Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 454/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21 Νοεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 55 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.