Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 27ης/11.08.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 311/2017 Περίληψη : Αποδοχή της από 11-8-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθ.…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 23ης/27.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 290/2017 Περίληψη : Ανάκληση της αριθ. 655/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Παραχώρησης χώρου στάθμευσης…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 23ης/27.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 291/2017 Περίληψη : Επί του με αριθ. πρωτ. 10576/3-7-2017 αιτήματος του Εθελοντικού Οργανισμού για…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 23ης/27.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 292/2017 Περίληψη : Επί του με αριθ. πρωτ. 11293/13-7-2017 αιτήματος της Οργανωτικής Επιτροπής «SummerRide…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 23ης/27.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 293/2017 Περίληψη : Επί του με αριθ. πρωτ. 11620/18-7-2017 αιτήματος του Π.Α.Σ. Πανφενεατικού Αθλητικού…

Σελίδα 1 από 158

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com