Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ α πό το πρακτικό με αριθμό 23ο/22-05-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2018 Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018 Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα…
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ α πό το πρακτικό με αριθμό 23ο/22-05-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2018 Περίληψη: Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας…
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης/23.05.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 176/2018 Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τετάρτη…
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης/23.05.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 175/2018 Περίληψη : Επί αιτήματος ΜΑΜΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ παραχώρησης χώρου στην ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου, για παράσταση «Θεάτρου Σκιών». Στο…
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης/23.05.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 174/2018 Περίληψη : Επί αιτήματος ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΣ παραχώρησης χώρου στην ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού, για τον εορτασμό…

Σελίδα 1 από 182

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com