Αντιδήμαρχοι

Με τις 29, 32 και 33/2017 Αποφάσεις Δημάρχου ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σικυωνίων και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Κελλάρη Ιωάννα του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1.3.2017 έως και 31.8.2019, υπεύθυνη για θέματα Διοικητικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού, αναπληρούμενη από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.

  2. Δομετίου Βασίλειος του Ιωάννη Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1.3.2017 έως και 31.8.2019, υπεύθυνος για τα θέματα Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.

  3. Τσιάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1.3.2017 έως και 31.8.2019, υπεύθυνος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Ποιότητας Ζωής και εύρυθμης λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων και των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Πολιτικής Προστασίας και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Δομετίου Βασίλειο.

  4. Μπούρης Ευάγγελος του Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δε θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01.03.2017 έως και 31.8.2019, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Φενεού.

  5. Κουτρέτσης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δε θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1.3.2017 έως και 31.08.2019, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Κελλάρη Ιωάννα και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.Τσιάνο Ιωάννη.

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com