Αντιδήμαρχοι

Με τις 29, 32, 33, 218/2017 και 25/2018 Αποφάσεις Δημάρχου ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σικυωνίων και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Μυττάς Ιωάννης του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01/3/2018 έως και 31/8/2019 για θέματα Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.

  2. Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική του Παναγιώτη Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1.10.2017 έως και 31.8.2019, υπεύθυνη για τα θέματα Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπληρούμενη από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.

  3. Τσιάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1.3.2017 έως και 31.8.2019, υπεύθυνος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Ποιότητας Ζωής και εύρυθμης λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων και των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Πολιτικής Προστασίας και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, αναπληρούμενος από την Αντιδήμαρχο κ. Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική.

  4. Μπούρης Ευάγγελος του Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δε θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 01.03.2017 έως και 31.8.2019, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Φενεού.

  5. Κουτρέτσης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο δε θα παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1.3.2017 έως και 31.08.2019, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλία

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται θα τον αναπληρώνειο Αντιδήμαρχος κ. Μυττάς Ιωάννης και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com